GÜZEL SÖZLER

Ynsanlar kyrmyzy güllerin pe?inde ko?arken, ayaklarynyn altynda ezilen papatyalaryn farkyna varmaz ço?u zaman

   Dal rüzgary affetse de  kyrylmy?tyr bir kere Maksat bir sevgili u?runda ölmek de?il, u?runda ölünecek sevgili bulmaktyr

Sen sevgi nedir bilmezsin ki... Hiç sevmedin. A?la a?layabildi?in kadar, bütün güzellikler sende a?k bendedir

A?kta gösterilmesi gereken saygy, ayrylyk gününde ondan nefret etmemektir

Sen seni öyle birine ba?laki, sen öldü?ünde o hiç ya?amasyn Silgi kullanmadan resim çizme sanatyna hayat diyoruz

Hayatta en uzun a?k, tek tarafly olandyr Küçük insanlaryn büyük gururlary olur Ayrylyklar küçük sevgileri yykar, büyük sevgileri kuvvetlendirir.

Typky rüzgaryn mumu eritip ate?i körükledi?i gibi Uzaklardan sevece?im, haberin olmayacak Gülü sev, dikeni batmasyn.

Öyle birini sevki asla seni unutmasyn

Bir öpücük bir kum tanesi ise sana tüm kumsallary hediye ediyorum

Sevgiyi öldürmek insanyn kendi elinde olsaydy, kimse acy çekmezdi

Kimseye gere?inden fazla de?er verme, de?erin dü?er

Hayatta en acy ?ey "merhaba" diyerek birle?en ellerin "elveda" diyerek ayrylmasydyr

Sevdiklerini elde etmeye de?il, elde ettiklerini sevmeye çaly? Ayrylyk bile a?lardy, ayryly?y ya?asaydy

Eller bana kalpsizsin diyorlar, do?ru çünkü kalbimin sende oldu?unu bilmiyorlar

Alyp kyrsalar sana yazdy?ym kalemi, kanymla yazarym sana olan sevgimi

Hiç kimse bir arkada? kaybedecek kadar zengin de?ildir

A?k öyle bir cennetin anahtarydyr ki, orada cehennemdekilerden pek az ?ey eksiktir

Sorunlaryny çözmek için kendinden ba?kasyndan medet ummady?yn zaman özgürsün demektir

En asil intikam affetmektir Nankör insan her ?eyin fiyatyny bilen, hiçbir ?eyin de?erini bilmeyendir

Vur hançeri kalbime kana bulansyn, fakat fazla derine inme orada sen varsyn

Asla birilerinin umudunu kyrma, belki de sahip oldu?u tek ?ey odur

Sevdi?inizi yitirmek sevginin ?imdi ya?anmasy gerekti?ini ö?renmenin acymasyz bir yoludur

A?larken acylaryn içinden ba?ynyz dik geçin. O zaman ölüm hayatyn kar?ysynda sevgi ile e?ilir

Sen dudaklarymda hece olsaydyn, seni kaybetmemek için hiç konu?mazdym

Bitmesinden korkuyorsan, a?k de?ildir duydu?un A?ky sevene de?il, sevipte ayrylana sor

Hatyrlanmak do?mak kadar güzelse, unutulmak ölmek kadar acydyr  www.kimim.com       

    Sen seni seveni de?il, sevilmeye layyk olany sev Sevgiler çicektir, soldurmayalym

Servetin bütün kudreti a?ky teslim alamaz Yntikam sapsyz bir kylyca benzer, kullanany da kurbanyda keser

Sevgi insanyn yüre?inde do?u?tan varolan bir duygudur

Yalan her an yykylmaya mahkum bir sy?ynaktyr

Hiç bir kalp zorla elde edilemez

Sev! Öyle sevki, bulamasyn sende bir zerre gurur, gururun oldu?u yerde sevgiler son bulur

Ba?ary yolun ba?ynda, ona ko?mak için kendini engelleme

A?kyn en güzel yany, çocukça hatalary bile güzel kylmasydyr

Bana a?yk olmany emredemem, a?k kimsenin kölesi de?ildir

Güne? her zaman yeni umutlarla do?ar, sönen umutlarla batar

Sigaranyn dumany yalnyzca gerçeklerin üzerini kapar, birde körpe cigerlerinizi

Her gecenin ardyndan yine sabah olur Bütün gün uyudu?um için bana uykucu diyorlar.

Çaktyrma bebe?im seni rüyamda gördü?ümü bilmiyorlar

Sana dünyada en sevdi?im ?eyi vermek isterdim, ama seni sana verememki

Durmasyny bilin, yoksa de?erli olan hiç bir ?ey size yeti?emez

Beni, bir dakika de?il, bir saniye de?il, bir saniyenin onda biri kadar sev...

Bir yyl de?il, on yyl de?il, bin yyl mesut olurum

 
Daha hiç link yok!

Senin linkin burada olsun mu?
O zaman buraya kaydını yaptır:
=> Kayda git
Facebook beğen
 
 
Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol